Σας παρουσιάζουμε φωτογραφίες για να ενεργοποιήσουμε τις αισθήσεις σας για το επόμενο έργο σας.

Όλοι οι νιπτήρες είναι από τον οίκο Bold Solid™ της Ισπανίας

Τα υπέροχα αυτά προϊόντα δεν σχεδιάζονται απλά αλλά εξελίσσονται με τον χρόνο μέσα από αναρίθμητες ώρες έρευνας, ανάλυσης, μελετών σχεδιασμού, μηχανικής και δημιουργίας πρωτοτύπων και, τέλος, δοκιμών, τροποποιήσεων και προσαρμογών μέχρι να τελειοποιηθεί ο σχεδιασμός.

Σκληρό σαν βράχος, λείο σαν μετάξι

Ο οίκος Bold Solid™ κατασκευάζει όλους τους νεροχύτες εξ ολοκλήρου σε Bold Solid, τη δική της έκδοση του Solid Surface, η οποία εγγυάται τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ανώτερη υφή και βέλτιστη απόδοση σχετικά με το μπάνιο και τον χώρο χαλάρωσης.